OFERTA SZKOLEŃ

„Kreatywność w procesie zarządzania”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 14 godzin

OPIS SZKOLENIA

Kreatywność to niezwykle przydatna umiejętność, która pozwala na tworzenie rzeczywiści, znajdującej się wokół nas. Szkolenie to przybliży Ci kreatywne metody wykorzystywane w biznesie i zarządzaniu, które zajmują się rozwiązywaniem problemów, są to  m.in. metoda burzy mózgów, metoda Walta Disney'a czy kapeluszy de Bono. Szkolenie to pozwoli Ci także myśleć twórczo oraz posiadać niekonwencjonalne pomysły i rozwiązania, przydatne w pracy w biznesie.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu nauczysz się myśleć kreatywnie w sytuacjach zawodowych, poznasz termin „kreatywność w zarządzaniu”  oraz zaznajomisz się z różnorodnymi metodami kreatywnymi, wykorzystywanymi w biznesie i zarządzaniu.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się pracować z „otwartym umysłem”, poznasz proste zasady, które pobudzą Cię do myślenia. Nauczysz się wykorzystywać poznane metody kreatywne w swojej pracy oraz poznasz  proces kreatywnego rozwiązywania problemów. Ponadto, nauczysz się myśleć niekonwencjonalnie i twórczo.

Dodatkowo zyskasz:

Umiejętności pozwalające na dobre zarządzanie zespołem w pracy. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Osoby zatrudnione na stanowiskach menadżerskich

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Umiejętność kreatywnego myślenia w sytuacjach zawodowych
 • Znajomość różnorodnych kreatywnych metod pracy
 • Efektowne zarządzanie zespołem w pracy
 • Myślenie twórcze

HARMONOGRAM

1.    Wstęp:

 •  powitanie uczestników
 •  przedstawienie celów i programu szkolenia
 •  kwestie organizacyjne

2.    Kreatywność w zarządzaniu:

 •  pojęcie kreatywności i twórczości
 • „4P w kreatywności”
 • mity na temat kreatywności
 • ograniczenia w kreatywnym myśleniu
 • „idea killers” – werbalne bariery kreatywności
 • myślenie konwergencyjne i dywergencyjne
 • stymulowanie kreatywności w miejscu pracy
 • korzyści związane z pobudzaniem kreatywności w zespole

3.    Metody kreatywne w zarządzaniu:

 • myślenie „out of the box” w biznesie
 • idea design thinking
 • etapy procesu kreatywnego rozwiązywania problemów

metody kreatywnego rozwiązywania problemów, m.in.:

 • Kapelusze de Bono
 • Metoda Walta Disneya
 • diagram Ishikawy

metody kreatywnego generowanie pomysłów, m.in.:

 • Burza mózgów
 • Brain writting
 • Metoda galerii
 • Metoda 635
 • Mind mapping

Inne metody pobudzające myślenie kreatywne, m.in.:

 • Zagadki logiczne
 • „Czarne historie”
 • Opowiadania
 • „Co by było, gdyby…?”
 • Rozwinięcia skrótów

4.    Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca indywidualna
 • praca w grupach, w parach
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Czas trwania szkolenia:
1 dzień 09:00-16:00
2 dzień 09:00-16:00

cena szkolenia bez zakwaterowania 880 zł netto
Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 200zł

Miejsce szkolenia

Hotel Stok****SKI&SPA
ul. Jawornik 52A Wisła
www.hotelstok.pl

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

1290 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Kreatywność w procesie zarządzania

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu