BLOG

CZYM JEST ASERTYWNOŚĆ ?
05.03.16

Asertywność jest umiejętnością posiadania, wyrażania swoich myśli, uczuć, poglądów, bronienie swoich praw, nie czując przy tym dyskomfortu. Jednocześnie szanując prawa i potrzeby innych ludzi.

Nauka asertywności polega w dużej mierze na ustaleniu wyraźnych, osobistych granic i granic, których nie powinno się przekraczć w kontaktach z ludźmi.

Asertywność wymaga wiary w siebie. Osoba asertywna pozwala sobie na błędy i potknięcia, dostrzega swoje mocne strony, akceptuje siebie, swobodnie wyraża swoje myśli i uczucia. Czyni to w sposób uczciwy, bezpośredni, bez lęku, bez użycia siły i manipulacji. Potrafi dochodzić swoich praw.

Asertywność jest nie tylko umiejętnością odmawiania, mówienia NIE, gdy nie zgadzamy się z ogółem. Asertywność jest sztuką zachowania kultury w sytuacjach trudnych, gdy inni przekraczają granice naszego terytorium. Jest to również umiejętność zachowania elegancji, dyplomacji, gdy inni nie są do końca "fair".

Umiejętność asertywnego człowieka to między innymi:

- odmawianie w sposób nieuległy, nieraniący innych,

- wyrażanie swoich opinii, uczuć emocji, krytyki, poczucia winy,

- przyjmowanie krytyki, ocen, pochwał,

- elastyczność zachowania,

- autentyczność,

- świadomość siebie, swoich wad, zalet,

- stanowczość,

- empatia,

- samoocena,

- zdolność do realizacji założonych celów - mimo negatywnych nacisków otoczenia.

Asertywność nie jest zakodowana w genach. Nikt nie rodzi się z określonym poziomem asertywności, niezmiennym przez całe życie. Można nauczyć się być asertywnym.

Jeżeli potrzebujesz wsparcia to zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń.