ZESPÓŁ

Rafał Adamowski

psycholog, mediator, doradca zawodowy, coach, trener biznesu


Doświadczenie

Przeprowadził ponad 4 tys. godzin szkoleniowych w ramach szkoleń otwartych i zamkniętych przy
współpracy z różnymi firmami szkoleniowymi z całej Polski.

Uczestnikami szkoleń byli m. in. pracownicy takich firm, instytucji jak:

• I Urzędu Skarbowego w Katowicach
• Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu
• Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach
• Urzędu Statystycznego w Opolu
• Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie

Przeprowadził ponad 3 tys. indywidualnych sesji life, carrer, biznes coachingu
oraz sesji doradczych z zakresu budowania relacji z otoczeniem, jak i z samym sobą.

Tematyka szkoleń obejmuje:

- rozwój osobisty (wszystko co pomaga i sprawia, by życie było ciekawą przygodą)
- psychologia zarządzania zasobami ludzkimi (w tym budowanie zespołów, przywództwo, komunikacja
wewnętrzna, zarządzanie zmianą, trudne sytuacje w zespole, rozmowy dyscyplinujące, oceniające,
komunikacja motywująca)
- rozwiązywanie konfliktów (w tym zarządzanie konfliktem/mediacje organizacyjne)
- komunikacja interpersonalna/asertywność
- zarządzanie stresem/zarządzanie emocjami
- profilaktyka wypalenia zawodowego
- kreatywne rozwiązywanie problemów
- obsługa klienta ( w tym - sytuacje trudne z klientami)
- doradztwo zawodowe


Jak prowadzę szkolenia

Metody szkolenia opieram na miniwykładach wprowadzających w dane zagadnienia (lub wyjaśniające określone ćwiczenie), ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia grupowe, testy, dyskusja, studium przypadku. Szkolenia zawsze oceniane były bardzo wysoko, czego dowodem są referencje klientów.

Dlaczego warto się szkolić?

Zawsze staram się dostarczyć uczestnikom warsztatów wiedzy, wpływać na postawy opierając się na ich doświadczeniu, by nauczyli się niezbędnych dla nich umiejętności, dlatego warto uczestniczyć w szkoleniach, aby rozwijać swoje umiejętności i kreatywność.

Masz do mnie pytania? - Napisz

POZNAJ NASZYCH TRENERÓW

Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Ostatnie wpisy na blogu