BLOG

KOMUNIKATYWNOŚĆ
28.09.16

KOMUNIKACJA-dlaczego to takie ważne?

„Kto mówi językiem niezrozumiałym dla nikogo poza nim, nie mówi w ogóle. Mówić,to mówić do kogoś” Hans Georg Gadamer.

Komunikatywność to umiejętność jasnego,precyzyjnego wyrażania się w mowie i w piśmie,zdolność do zrozumienia wypowiedzi innych,umiejętność słuchania i porozumienia się z rozmówcami.

Używanie zrozumiałych dla wszystkich słów i upewnienie się,że dla wszystkich rozmówców słowa znaczą to samo,minimalizuje ryzyko nieporozumień.

Komunikatywność jest umiejętnością społeczną.Każdy posiada takie umiejętności,jednak nie każdy ma je w takim samym stopniu rozwinięte. Najważniejsze jest to,że można i warto nad nimi pracować.

Według ekspertów poziom kompetencji społecznych w tym komunikatywność w życiu zawodowym decyduje o skuteczności współpracy,porozumienia się,to siła,która buduje zespoły,ułatwia negocjacje.

Komunikatywność jest wyróżnikiem wśród konkurencji,dlatego warto ją zdobywać. Jest to również inwestycja we własną osobę.Dzięki umiejętnością ,oprócz sukcesu zawodowego,zwiększa się zadowolenie z życia prywatnego,zwiększa się jego jakość.

„ Umiejętność komunikowania się,stała się w dzisiejszym świecie towarem,za który gotów jestem płacić więcej,niż za jakikolwiek inny”

                                                                                                                                                                                                                                          John D.Rockefeller