OFERTA SZKOLEŃ

„Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera-Kraków”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

W jaki sposób skutecznie zarządzać zespołem pracowników w pracy, aby każdy dobrze wykonywał powierzone mu cele? Nikt nie rodzi się liderem, jedynie dzięki zaznajomieniu się z odpowiednimi narzędziami przydatnymi w pracy menadżera oraz treningowi nabędziesz potrzebnych Ci umiejętności, dzięki którym nauczysz się jak motywować oraz zarządzać swoim zespołem w pracy.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Poznasz różnorodne elementy i narzędzia przydatne do zarządzania zespołem pracowników. Dowiesz się w jaki sposób dobrze i skutecznie wyznaczać cele zespołowe i w jaki sposób motywować swoich pracowników.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się wykorzystywania różnych elementów zarządzania zespołem, m.in. w jaki sposób wyznaczać cele zespołowe czy motywować finansowo i poza finansowo pracowników. Poznasz także elementy komunikacji menadżerskiej.

Dodatkowo zyskasz:

Zaznajomisz się także z zasadami komunikacji w zespole oraz ze specyfiką pracy zespołowej. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Pracownicy na stanowiskach menadżerskich
 • Osoby zainteresowane budowaniem współpracy zespołowej
 • Osoby zainteresowane powyższą tematyką, rozwojem osobistym

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Umiejętność zarządzania zespołem
 • Lepsza komunikacja z pracownikami
 • Umiejętność pracy w zespole oraz wyznaczania celów zespołowych

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Elementy zarządzanie zespołem:

 • zadania menadżera
 • cechy skutecznego menadżera
 • wyznaczenie celów zespołowych
 • motywowanie finansowe i pozafinansowe pracowników
 • rekrutacja pracowników do zespołu
 • delegowanie zadań
 • zarządzanie czasem zespołu
 • budowanie wizerunku lidera

3. Elementy komunikacji menadżerskiej:

 • zasady udzielania pracownikowi informacji zwrotnej
 • modele informacji zwrotnej
 • rozmowa motywacyjna
 • rozmowa dyscyplinująca
 • zasady wygłaszania „expose szefa”
 • zasady przygotowywania prezentacji publiczna

4. Współpraca w zespole:

 • grupa a zespół
 • etapy rozwoju zespołu
 • spójność grupy
 • myślenie grupowe
 • style kierowania zespołem
 • autodiagnoza – kwestionariusz „Styl kierowania wg R. Blake’a i J. Mouton”
 • role grupowe wg Belbina – rozpoznawanie i zarządzanie
 • autodiagnoza – kwestionariusz „Role grupowe Belbina”

 5. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • odgrywanie scenek
 • praca w grupach, w parach
 • praca indywidualna
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz.16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: BEST WESTERN Efekt Express Kraków
Kraków, ul.Opolska 14

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Zarządzanie zespołem. Trening i narzędzia menadżera-Kraków

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu