OFERTA SZKOLEŃ

„Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

W bezpośrednim kontakcie z klientem bardzo ważnym czynnikiem jest nakłonienie go do kupna oferowanej przez nas usługi. Sam proces wywierania wpływu na klienta powinien być skuteczny i przynosić korzyści obu stronom. W jaki sposób tego dokonać tak, aby obie strony były zadowolone z warunków umowy? Jakich metod użyć?

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Nasze szkolenie pomoże Ci poznać różnorodne techniki perswazji przydatne w bezpośrednich negocjacjach z klientem oraz w sprzedaży, dodatkowo poznasz różnice pomiędzy wpływem, manipulacją a perswazją

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Nauczysz się 8 podstawowych technik wpływu społecznego oraz w jaki sposób wywierać wpływ za pomocą komunikacji werbalnej. Poznasz także reguły wpływu społecznego wy Roberta Cialdiniego.

Dodatkowo zyskasz:

Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Przedstawiciele handlowi
 • Sprzedawcy
 • Pracownicy na stanowiskach menadżerskich
 • Osoby pracujące w zespołach
 • Osoby odpowiedzialne za budowanie relacji z zewnętrznymi kontrahentami, klientami, partnerami biznesowymi, dostawcami
 • Osoby zainteresowane tematyką szkolenia

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Umiejętność wywierania odpowiedniego wpływu na klientów
 • Stosowanie odpowiednich technik perswazji, zależnie od sytuacji
 • Wiedza na temat reguł wg R. Cialdiniego i ich zastosowanie w praktyce

HARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Perswazja, wpływ społeczny a manipulacja:

 • różnice pomiędzy pojęciami manipulacja, perswazja i wpływ społeczny
 • trefy wpływu społecznego
 • wpływanie na innych i uleganie wpływowi w sprzedaży i negocjacjach
 • wywieranie wpływu za pomocą elementów komunikacji werbalnej
 • słowa kluczowe w komunikatach perswazyjnych
 • wywieranie wpływu za pomocą elementów komunikacji niewerbalnej

3. Podstawowe techniki wpływu społecznego:

 • autodiagnoza: test „Model wywierania wpływu”

8 podstawowych technik wpływu:

 • mówienie
 • przekonywanie
 • negocjowanie
 • zjednywanie
 • dociekanie
 • słuchanie
 • dostrajanie się
 • ukierunkowanie

4. Reguły wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego:

6 reguł wpływu społecznego wg Roberta Cialdiniego:

 • reguła wzajemności
 • reguła konsekwencji
 • reguła niedostępności
 • reguła konformizmu
 • reguła sympatii
 • reguła autorytetu
 • przykłady wykorzystywania reguł w przekazach sprzedażowych

5. Zaawansowane mechanizmy wpływu społecznego:

 • mechanizmy wpływu społecznego:
 • „drzwi zatrzaśnięte przed nosem”
 • „stopa w drzwiach”
 • „niska piłka”

6. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • odgrywanie scenek
 • praca w grupach, w parach
 • praca indywidualna
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Park Hotel Diament****
Katowice ,ul. Wita Stwosza 37

 

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Wpływ, manipulacje i techniki perswazji w sprzedaży i negocjacjach

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu