OFERTA SZKOLEŃ

„Profesjonalna obsługa klienta-Warszawa”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

Trwałe relacje z klientem to jedne z ważniejszych obszarów, wpływających na dobre funkcjonowanie każdej firmy. Szkolenie to przybliży Ci kwestię efektywnego prezentowania produktu oraz budowania wizerunku profesjonalisty, dzięki którym Twoje przedsiębiorstwo będzie wyróżniać się na tle konkurencji.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

Dzięki szkoleniu rozwiniesz swoje kompetencje z zakresu profesjonalnej obsługi klienta oraz poznasz tajniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Szkolenie umożliwi Ci także kreowanie profesjonalnego wizerunku pracodawcy.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

Poznasz najważniejsze zasady savoir-vivre, które przydadzą Ci się w kontaktach z klientami i posłużą do budowy długotrwałych relacji współpracy. Nauczysz się rozpoznawać odpowiednie typy klientów oraz zaznajomisz z technikami budowania wypowiedzi, skierowanymi pod określone ich typy.

Dodatkowo zyskasz:

Dzięki szkoleniu zwiększysz świadomość biznesową oraz rozwiniesz umiejętność asertywnego radzenia sobie w trudnych i stresujących sytuacjach. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 • Pracownicy działów obsługi klienta
 • Menadżerowie zarządzający zespołami z obsługą klienta
 • Osoby zainteresowane tematykąJakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 • Zapoznanie z zasadami savoir-vivre przydatnymi w obsłudze klienta
 • Zaznajomienie się z rodzajami klientów
 • Poznanie technik związanych z profesjonalną obsługą klientaHARMONOGRAM

1. Wstęp:

 • powitanie uczestników
 • przedstawienie celów i programu szkolenia
 • kwestie organizacyjne

2. Etapy procesu obsługi klienta:

 • nawiązanie kontaktu z klientem
 • badanie potrzeb klienta
 • prezentacja produktu
 • pokonywanie obiekcji klienta
 • finalizacja

3. Kreowanie wizerunku:

 • sukces firmy a obsługa klienta
 • zasady kreowania wizerunku specjalisty ds. obsługi klienta, dress code, efekt pierwszego wrażenia, savoir-vivre

4. Komunikacja z klientem:

 • sposoby badania potrzeb klienta
 • aktywne słuchanie klienta
 • zadawanie pytań klientowi
 • „słowa-klucze” i „słowa bariery” w komunikacji z klientem
 • transformacja języka w komunikacji z klientem
 • bariery w komunikacji z klientem i ich pokonywanie
 • style komunikacji klienta – rozpoznawanie i reagowanie

elementy komunikacji niewerbalnej:

 • postawa ciała
 • gestykulacja
 • mimika
 • kontakt wzrokowy
 • atrybuty
 • powody dla których klienci odchodzą do konkurencji
 • zasady komunikacji telefonicznej z klientem
 • zasady komunikacji mailowej z klientem

5. Prezentacja produktu:

 • język korzyści
 • cecha, zaleta a korzyść związana z produktem

reguły wpływu społecznego i ich zastosowanie podczas obsługi klienta:

 • reguła wzajemności
 • reguła konsekwencji
 • reguła niedostępności
 • reguła konformizmu
 • reguła sympatii
 • reguła autorytetu
 • prezentacja produktowa przed szerszym gronem audytorium
 • najczęstsze błędy podczas prezentacji produktowej6. Typologie klientów:

 • rozpoznawanie typu klienta
 • komunikacja z danym typem klienta
 • pokonywanie obiekcji klienta
 • komunikacja z klientem reklamacyjnym

7. Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • odgrywanie scenek
 • praca w grupach, w parach
 • praca indywidualna
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz. 16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor-Millenium Plaza
Warszawa
www.warszawa.goldenfloor.pl

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Profesjonalna obsługa klienta-Warszawa

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu