OFERTA SZKOLEŃ

„Profesjonalna autoprezentacja-Warszawa”

Uczestnicy: Osoby indywidualne
Czas trwania: 7 godzin

OPIS SZKOLENIA

 Szkolenie to profesjonalnie przygotuje Cię do różnego rodzaju wystąpień publicznych. Pozwoli zapoznawać się z przydatnymi technikami, związanymi z autoprezentacją czy ze świadomym kreowaniem własnego wizerunku. Szkolenie „Profesjonalna autoprezentacja” to nauka tajników radzenia sobie z tremą oraz zbiór zasad przydatnych do przygotowania wystąpień publicznych.

Dlaczego warto zapisać się na to szkolenie?

 Dzięki naszemu szkoleniu wypracujesz skuteczne metody autoprezentacji, a także poznasz techniki dobrego mówcy. Dodatkowo zaznajomisz się ze znaczeniem mowy niewerbalnej i werbalnej w komunikacji oraz nauczysz się walczyć z tremą związaną z wystąpieniami publicznymi.

Co zyskasz zapisując się na szkolenie?

 Nauczysz się przemawiać w sposób płynny, a zarazem ciekawy i interesujący. Poznasz także zasady savoir - vivre i etykiety w pracy zawodowej. Zaznajomisz się z mocą mowy werbalnej i niewerbalnej w komunikacji, poznasz siebie i swoje możliwości autoprezentacji.

Dodatkowo zyskasz:

 Poznasz swoje mocne strony oraz zaznajomisz się z własnymi obszarami, wymagającymi rozwoju. Dodatkowo, zapisując się na szkolenie, otrzymasz materiały szkoleniowe i pomocnicze, a po skończonym kursie - certyfikat ukończenia. W cenie szkolenia wliczane są także: przerwy kawowe, lunch oraz parking hotelowy.

Dla kogo nasze szkolenie jest przeznaczone?

 

 • Osoby zainteresowane własnym rozwojem
 • Osoby zainteresowane tematem autoprezentacji
 • Freelancerzy, przedstawiciele wolnych zawodów

Jakie umiejętności wyniesiesz po szkoleniu?

 

 • Przygotowanie do wystąpień publicznych
 • Świadome kreowanie swojego wizerunku
 • Walka z tremą
 • Metody dobrej prezentacji

HARMONOGRAM

 1. Idea autoprezentacji:

 • znaczenie kreowania wizerunku we współczesnym świecie
 • idea personal brandingu
 • wizerunek, tożsamość a marka osobista

2. Komunikacja werbalna w autoprezentacji:

 • jak mówić, aby zostać zrozumianym? Jak słuchać, aby właściwie zrozumieć rozmówcę?
 • rola i elementy aktywnego słuchania w autoprezentacji
 • bariery komunikacyjne w autoprezentacji i sposoby ich pokonywania
 • „słowa klucze” ułatwiające komunikację
 • umiejętność zadawania właściwych pytań

3. Komunikacja niewerbalna w autoprezentacji:

 • rola komunikacji niewerbalnej w autoprezentacji
 • porównanie komunikacji werbalnej i niewerbalnej dla jakości przekazu

elementy komunikacji niewerbalnej, zwłaszcza:

 • postawy
 • gestykulacji
 • mimiki twarzy
 • tonu głosu
 • wyglądu zewnętrznego
 • organizacji przestrzeni
 • atrybutów

4. Autoprezentacja w internecie:

 • znaczenie autoprezentacji w sieci
 • kreowanie wizerunku na portalach społecznościowych
 • strona internetowa i blog jako elementy autoprezentacji
 • zasady komunikacji e-mailowej

 5. Elementy savoir - vivre w autoprezentacji:

omówienie zagadnienia etykiety w pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki:

 • powitania, pożegnania
 • przedstawiania się korespondencji mailowej
 • komunikacji telefonicznej
 • precedencji

Zakończenie:

 • podsumowanie
 • ewaluacja szkolenia
 • zakończenie

Metody szkoleniowe:

 • praca w grupach, w parach
 • odgrywanie scenek
 • praca indywidualna
 • dyskusja grupowa
 • mini-wykład - omówienie z wykorzystaniem prezentacji, przykłady zastosowania

Terminy szkolenia

 Zajęcia rozpoczynają się o godz. 09:00, a kończą o godz.16:00

Miejsce szkolenia

Miejsce: Centrum Konferencyjne Golden Floor-Millenium Plaza
Warszawa
www.warszawa.goldenfloor.pl

Trenerzy

Szkolenie poprowadzi jeden z poniższych trenerów:
Anna Rutkowska – Pyrlik
Rafał Adamowski
Agata Matuszewska
Żaneta Mańka

Cena szkolenia

440 zł netto
Zgłoszenie kolejnej osoby z jednej firmy daje upust: - 5% zgłoszenie drugiej osoby
-10% zgłoszenie trzeciej osoby
W przypadku zgłoszenia większej ilości osób klient otrzymuje dedykowaną ofertę cenową.
Cena zawiera:udział w szkoleniu,materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o ukonczeniu kursu,przerwy kawowe,lunch.Parking hotelowy w cenie szkolenia.
Chcę wziąć udział
737 344 431

Profesjonalna autoprezentacja-Warszawa

Termin szkolenia*:
Liczba zgłaszanych uczestników*:
Pokój jednoosobowy dopłata:
Przyjazd w przeddzień szkolenia:
Szkolenie bez noclegów:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celach związanych z realizacją niniejszego zapytania ofertowego. Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia. (wymagane)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną przez ECAIN z siedzibą w Skoczowie zgodnie z ustawą z dn. 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). (wymagane)
Zasady realizacji szkolenia:

- Zgłoszenie należy dokonać poprzez wysłanie formularza zgłoszenia dostępnego na stronie internetowej www.ecain.pl

- Na podstawie otrzymanego zgłoszenia, zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób nie później niż do trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zamówienia.

- Uczestnik zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie najpóżniej do 10 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia ,na podstawie wystawionej przez Ecain faktury.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

- Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający upoważnia Ecain do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

- Cena podana przy każdym szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia. Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.

- Ecain zastrzega sobie prawo do zmiany organizacji szkolenia w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia; harmonogramu; terminu szkolenia; prowadzącego zajęcia. Zmiany nie mogą dotyczyć: programu szkolenia; liczby godzin; ceny szkolenia.

- Istnieje możliwość pisemnej rezygnacji z szkolenia, maksymalnie do 10 dni roboczych przed terminem szkolenia. W przypadku późniejszej rezygnacji, Zamawiający zostanie obciążony pełnymi kosztami.

- Nieodwołanie zgłoszenia i brak uczestnictwa w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami.

- W przypadku odwołania szkolenia przez Ecain, Zamawiający otrzymuje taką informację drogą telefoniczną, pocztą elektroniczną . Wpłacone kwoty zwracane są niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany przez Zleceniodawcę, lub za zgodą Zleceniodawcy przekazywane na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez firmę Ecain

- Wszystkie materiały edukacyjne powstałe na użytek i w trakcie szkolenia chronione są prawem autorskim.

- Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Ecain można przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Ecain nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

- Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Usługodawcy.

- Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy.

Dane do przelewu:

Jolanta Broda-Lebioda
ul.Fabryczna 9
43-430 Skoczów

Nr.Konta: ING Bank Śląski 86 1050 1083 1000 0022 2299 0505

Ostatnie wpisy na blogu